Większa wymiana dla pisarzy europejskich

Większa wymiana dla pisarzy europejskich

Sieć HALMA przyjęła nowych członków i rozszerzyła program grantowy. 

Europejska sieć HALMA przyjęła pięć nowych ośrodków literatury podczas spotkania w Berlinie. Alte Schmiede (Austria), Santa Maddalena Foundation (Włochy), Ty Newydd (Walia), Tyrone Guthrie Centre (Irlandia), oraz Schloss Leuk Foundation (Szwajcaria) są teraz częścią sieci. 

Obecnie HALMA składa się z 27 instytucji literatury w całej Europie – tylu członków ilu ma Unia Europejska. Halma reprezentuje wspólny mianownik literatury europejskiej i wymianę kulturalną pomiędzy poszczególnymi regionami kontynentu. W związku z tym, program grantów dla pisarzy zostanie odpowiednio poszerzony. Po raz pierwszy w 2008 roku, autorzy byli w stanie podróżować po krajach partnerskich poprzez HALMĘ. Granty te zawsze były połączone z tłumaczeniami na inne języki oraz publicznymi odczytami. Zostanie to wkrótce umożliwione dla autorów z wielu innych krajów. Granty dla Holenderskich, Duńskich i Walijskich pisarzy zostaną wkrótce dodane, co będzie możliwe dzięki Danish Arts Council, Dutch Fonds voor de Letteren oraz Wales Literature Exchange. 

Od 2009 roku, zostanie także uruchomiony nowy grant dla tłumaczy, co było możliwe dzięki Robert Bosch Foundation.