Wioska Budowniczych Mostu

Wioska Budowniczych Mostu

Wioska Budowniczych Mostów/Akademia Mostu to konwersatoria z Neimarem (mistrz budowania mostów), który prezentuje książki, filmy, teksty, własne projekty i inne praktyki wokół których toczy się debata. Uczestnicy AM to 150-osobowa grupa z polsko-litewskiego pogranicza, a także zaproszeni z innych regionów studenci, nauczyciele i liderzy działań międzykulturowych.

Zaproszeni  Mistrzowie AM to m.in. Olga Tokarczuk (pisarka), Roberto Calasso (pisarz, filozof), Yaarah Bar-on (profesor historii, rektor Oranim Academic Collage of Education w Izraelu) i Said Abu Shakra (dyrektor galerii I centrum sztuki w palestyńskim Umm el-Fahem), Gwen Burnyeat (liderka ruchu Peace Brigades International, zaangażowana w budowanie słynnej tzw. „Wspólnoty Pokoju” w Uruba w Kolumbii), Jessica A. Kaahwa (profesor historii teatru afrykańskiego na Makerere Uniwersity w Ugandzie; prowadzi własny teatr i szereg akcji „theater for conflict resolution”, zwłaszczana pograniczu z Ruandą). Wioska Budowniczych Mostów powstanie w Krasnogrudzie i działać będzie przez cały miesiąc sierpień  2015. Program realizowany będzie w Międzynarodowym Centrum Dialogu, w przestrzeniach parku krasnogrudzkiego oraz w specjalnie w tym celu postawionych namiotach-jurtach. Uczestniczyć w niej będzie blisko 150 osób, w tym liderzy działań międzykulturowych z różnych pogranicz świata: Afryki, obu Ameryk,Azji i Europy. Na program WBM skład się będą warsztaty, prezentacje praktyk, działania artystyczne, wykłady i debaty. Powstanie na ten czas specjalna stacja radiowo-telewizyjna transmitująca codzienny program online w językach polskim i angielskim. Równolegle do wszystkich tych działań, uczestnicy WBM zaangażowani będą w budowanie „Niewidzialnego Mostu”.

Niewidzialny Most to rzeźba-instalacja artystyczna, wokół której powstawać będzie opowieść o Neimarze i sztuce budowania mostów we współczesnym świecie. Jego budowa zaplanowana zostanie tak, aby biorący udział w WBM współtworzyli niektóre elementy mostu. Most zostanie zbudowany w przestrzeni otwartej parku krasnogrudzkiego jako unikalna instalacja artystyczna, spełniająca funkcję estetyczno-symboliczną, a także użyteczną dla różnych działań w ramach programu. Jego konstrukcja zostanie oparta na dwóch wieżach, symbolizujących sztukę i wiedzę, a także odrębne tożsamości, kultury czy jednostki. Most będzie miał formę otwartą, wypełnioną bogatym systemem znaków i symboli, które trzeba będzie umieć odczytać, aby odkryć tajemnicę mostu i dzięki temu mieć „kod dostępu” umożliwiający przejście na drugą stronę. Konstrukcja mostu będzie umożliwiała jego przystosowanie jako przestrzeni spotkań, dialogów i debat. Most będzie obiektem służącym warsztatom dla „budowniczych mostów” i programom edukacyjnym. Będzie mógł pełnić funkcję galerii – przestrzeni dla wystaw i pokazów multimedialnych. Wreszcie most będzie bardzo ważną częścią scenografii i miejsca akcji spektaklu teatralnego. Most będzie symbolicznie łączył brzeg Krasnogrudy – konkretnej społeczności lokalnej, z mandatu której i z udziałem której będzie budowany, z brzegiem Innego – partnerskiej wspólnoty, z która podejmowana jest współpraca, ze światem,  nowoczesnością, trudną pamięcią, z mniejszościami i wykluczonymi, z środowiskiem naturalnym etc.