Wystawy w Białej Synagodze. "Sejneński Skarbiec" i "Maska - Kostium. Rzeźba. Instalacja". Prace dzieci

Wystawy w Białej Synagodze. "Sejneński Skarbiec" i "Maska - Kostium. Rzeźba. Instalacja". Prace dzieci

Aranżacja wystawy: Wiesław Szumiński

Współpraca:Daria Masłowska, Teresa Motuk,  Bożena Szroeder, Urszula Wasilewska,  Dariusz Woźniak.

"Sejneński Skarbiec"

Wystawa jest efektem rocznego programu zrealizowanego  w partnerstwie ze  Szkołą  Podstawową im. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach,  dedykowanego uczniom kl IV i V. "Sejneński Skarbiec" - program dotyczył  poznawania sąsiadów, historii miasta i jego wielokulturowych tradycji. Były to Lekcje o dawnych i dzisiejszych mieszkańcach - Żydach, Cyganach/Romach, Rosjanach staroobrzędowcach. Litwinach, Polakach. Warsztaty edukacyjne, spotkanie ze sztuką, muzyką, pieśnią i literaturą.

 "Maska - Kostium. Rzeźba. Instalacja". 

Wystawa jest efektem rocznego programu, cyklu warsztatów artystycznych pt. „Maska-Kostium-Metafora. O poszukiwaniu własnej tożsamości” . Cały program odwoływał się do obecności maski w kulturze tradycyjnej i ludowej, celem odnalezienia współczesnego języka  sztuki  do pokazania czym jest  maska dziś.

Cykl spotkań warsztatowych  dotyczących fenomenu maski w kulturze skoncentrowany był na jej funkcji rytualnej i psychologicznej a także społecznej: maski przyjmowanych ról społecznych, maski naszego drugiego „ja”, którego istnienie jest często warunkiem naszego bezpiecznego bycia w różnorodnej społeczności.  Podjęliśmy próbę zebrania wizerunku maski z różnych tradycji kulturowych i ich skonfrontowania oraz stworzenie współczesnych masek opowiedzianych językiem nowej sztuki, których funkcja  rytualna i tradycyjna została zmieniona.

Wystawa jest efektem pracy dwóch pracowni: Maski, która działa przy Ośrodku Kultury w Krasnopolu, i pracowni Tkania istniejącej przy Pograniczu która jest autorem kostiumów – w formie sztandarów,pozwalające swoją formą artystyczną na dowolną interpretację.