Zmarł Andrzej Vincenz

Z wielkim smutkiem  przyjeliśmy wiadomość o śmierci  Andrzeja Vincenza, z którym Pogranicze miało zaszczyt współpracować.

Andrzej Vincenz  - pisarz i publicysta  emigracyjny, urodzony 13. 03. 1922 roku we Lwowie. Emerytowany profesor slawistyki na Uniwersytecie w Heidelbergu i Uniwersytecie w Getyndze, syn pisarza Stanisława Vincenza. Pochodził z rodziny o bogatych, wielokulturowych tradycjach.

Publicysta "Paryskiej Kultury" (pod pseudonimem Torosiewicz), autor  "Słownika Niemieckich Zapożyczeń w Języku Polskim".  Wraz z Ireną Vincenzową redagował i przygotowywał do druku "Na wysokiej połoninie" Stanisława Vincenza.  W wieku lat  18 przymusowo wcielony do  Dywizji Pancernej gen. Maczka (od 1940 do 47r). Pracował wraz z Konstantym Jeleńskim w "Dzienniku Zołnierza". Inicjator pierwszych konferencji naukowych poświęcnych  Stanisławowi Vincenzowi. Podarował Zakładowi Narodowemu im Ossolineum  wszystkie manuskrypty swojego ojca. Studiował na Sorbonie. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, członek  jury Nagrody Kościelskich.  W latach 70- 80 jako prof.Uniwersytetu  w Getyndze organizował coroczne kolokwia dla naukowców, profesorów z całego świata  ( którym także organizował  roczne stypendia). Wydawca i inicjator powojennych publikacji, autor  wielu posłowi i wstępów.

Zmarł 16.08. 2014r w Heidelbergu. Złożenie prochów odbędzie się 10 wrzesnia 2014r.w   Krakowie po mszy św. w kaplicy cmentarnej na Salwatorze,  w grobie rodziców Profesora.