O Sejnach opowiada Andrzej Matusiewicz. Spotkanie do Białej Synagogi

Wokół dziejów Sejn 2022

10 listopada 2022, godz. 17.30 Biała Synagoga w Sejnach - drugie spotkanie z cyklu: WOKÓŁ DZIEJÓW SEJN.

„Kim byli dawni Sejnianie?” Spotkanie z Andrzejem Matusiewiczem autorem przygotowywanej monografii „Historia Sejn”.

Andrzej Matusiewicz, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, historyk regionalista, nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, profesor oświaty. Interesuje się historią Suwałk, Sejn i Suwalszczyzny w XIX i XX wieku oraz biografistyką regionalną. Od 2001 roku jest redaktorem naczelnym „Rocznika Augustowsko-Suwalskiego” oraz wiceprezesem Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego. Autor kilku książek i kilkuset artykułów, m.in.: Szpital w Suwałkach. Dzieje i ludzie. 1842–1985–2015 (Suwałki 2015), Dwory na Suwalszczyźnie (Suwałki 2018, II wyd. 2019), Sejny. Fakty, mity, zapomnienia (Sejny 2022, w druku). Wraz z dr. Melchiorem Jakubowskim przygotowuje monografię historyczną Sejn.

8 października 2021 - „Czy Sejny miały swój złoty wiek?” / Spotkanie pierwsze