Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny:
Krzysztof Czyżewski
kris@pogranicze.sejny.pl

Program wydawniczy:
Małgorzata Sporek-Czyżewska
wydawnictwo@pogranicze.sejny.pl

Dział Handlowy:
Urszula Wasilewska
urszula@pogranicze.sejny.pl

Dział Techniczny:
Anita Sznejder
anita@pogranicze.sejny.pl