Klasa Sztuki Ludowej w świetlicy Zustricz, 22 listopada 2022.

Klasa Sztuki Ludowej, 22.11.2022

22 listopada w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza odbyły się kolejne zajęcia Klasy Sztuki Ludowej z sejneńskiej Szkoły Podstawowej.

Grupa rozpoczęła pracę nad przenoszeniem wykonanych w kolorze projektów z kartki na drewniane skrzynki. Każdy uczestnik szkicował na wieku swojego pudełka autorski ornament. Na przyszłych zajęciach uczniowie dokończą szkice a następnie wypełnią rysunki kolorami takimi samymi jak na projekcie wykonanym na papierze. Zajęcia prowadzi Urszula Wasilewska, fotografie: Piotr Myszczyński.