7 lipca 2014 "UKRAINA: OBCA - SWOJA"

7 lipca 2014  "UKRAINA: OBCA - SWOJA"

7 lipca (poniedziałek) w krasnogrudzkiej Kawiarni „Piosenka o Porcelanie” gośćmi spotkania zatytułowanego "UKRAINA: OBCA - SWOJA" byli Marci Shore i Timothy D. Snyder. Spotkanie autorskie z cyklu „Opowieści o współistnieniu" poprowadził Krzysztof Czyżewski. Wstęp wolny.

Marci Shore - profesor Wydziału Historii Uniwersytetu Yale, historyczka Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie prowadzi badania na temat filozoficznych źródeł zaangażowania politycznego w Europie Środkowej. Członkini Rady Naukowej Instytutu Studiów Zaawansowanych.

Timothy D. Snyder (ur. 1969) – amerykański historyk, profesor Yale University specjalista historii nowożytnego nacjonalizmu oraz historii Europy Środkowej  i Wschodniej. Współpracował z uniwersytetami  w Paryżu, Wiedniu, Warszawie, Pradze  i Harvard University. Laureat nagrody Pro historia Polonorum oraz nagrody literackiej Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury.

7 lipca (poniedziałek), godz. 18.00 - Kawiarnia „Piosenka o Porcelanie”, Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie

Z OKAZJI SPOTKANIA AUTORSKIEGO Z TIMOTHY’M SNYDEREM WYDANA PRZEZ POGRANICZE KSIĄŻKA „REKONSTRUKCJA NARODÓW. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569-1999” w CENIE PROMOCYJNEJ 35,00zł

Książka ta przedstawia drogę wiodącą ku kształtowaniu się nowoczesnej narodowości. Jej początki to powstanie w XVI w. największego kraju nowożytnej Europy, polsko-litewskiej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w której narodem była szlachta: katolicka, prawosławna i protestancka. Połączeni za sprawą wspólnych politycznych praw, szlachcice – zarówno ci pochodzenia polskiego czy litewskiego, jak i ci o korzeniach wschodniosłowiańskich – określali siebie, po łacinie lub po polsku, jako obywatele Rzeczypospolitej.

Trasa naszej intelektualnej podróży wiedzie śladami ewolucji idei narodowych w nowożytnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569–1795), a także w dziewiętnastowiecznych mocarstwach, które uczestniczyły w jej podziale (1795–1918) oraz w niepodległych państwach i republikach radzieckich, które powstały na gruzach imperium (1918–1939).

Polska polityka wschodnia zaprowadziła, z uwzględnieniem czym jest nowoczesna narodowość, stabilny geopolityczny porządek. Najprostszym dowodem polskiego sukcesu był fakt, że historyczna rywalizacja i wojenne czystki, o których mowa w tej książce, nie dotarły do potocznej świadomości ludzi Zachodu. Gdyby w latach dziewięćdziesiątych XX w. wybuchły zbrojne konflikty, tak jak w Jugosławii, dowiedzielibyśmy się o okrucieństwach wojny i rzekomo trwającej z dawien dawna nienawiści. Skoro zaś górę wziął pokój   i droga do dobrobytu, tak jak w Polsce, centralne miejsce zajęły historyczne słowa o „powrocie do Europy”, a najlepszym dowodem sukcesu polskiej polityki wschodniej jest integracja Polski z Zachodem. Rok 1999 był momentem wielkiego sukcesu i przerażającej klęski nowej Europy: Pakt Północnoatlantycki jednocześnie przyjmował w swe szeregi Polskę i bombardował Jugosławię. A kiedy świat reagował na konflikty między Serbami a ich sąsiadami, do Kosowa wysłano wspólny polsko-ukraiń­ski batalion sił pokojowych. Dlaczego zatem północno-wschodnia Europa pozostała stabilna, a południowo-wschodnia się rozpadła?

Ze Wstępu Autora

 czytaj na niebywałesuwałki

Marci Shore i Timothy Snyder - Słowo wprowadzające Krzystofa Czyzewskieg