Marci Shore i Timothy Snyder - słowo wprowadzające Krzystofa Czyżewskiego

Marci Shore i Timothy Snyder - słowo wprowadzające Krzystofa Czyżewskiego

Marci Shore i  Timothy Snyder w Kawiarni "Piosenka o Porcelanie".

Ukraina to dzisiaj jedna z najbardziej dramatycznych przestrzeni pogranicza w świecie. Toczy się tam wojna, zrywane są mosty, zmieniane są granice.

Ukraina to dzisiaj jedna z najbardziej dramatycznych przestrzeni pogranicza w świecie. Toczy się tam wojna, zrywane są mosty, zmieniane są granice. A jednocześnie rewolucyjny Majdan w Kijowie i innych miastach okazał się zrywem solidarności różnych ludzi i grup społecznych, ponad podziałami etnicznymi, językowymi czy religijnymi. Ukraina pozostaje demokratyczna i wielokulturowa, a jej przyszły los w ogromnej mierze zależy od tego na ile uda się odbudować tkankę łączną tego zróżnicowanego kulturowo i podzielonego konfliktami organizmu. Czy podołają temu obywatele Ukrainy? Czy Europa i świat będą potrafili im w tym pomóc? Perspektywa Ukrainy „obcej-swojej” zmienia się w zależności od punktu spojrzenia – inaczej się rysuje z Kijowa, Warszawy, Moskwy, Brukseli czy Waszyngtonu. Trudno jednak nie dostrzec, że zogniskowały się wokół niej jedne z najważniejszych problemów współczesnego świata. Timothy Snyder pisał ostatnio: „Ukraina nie ma swojej historii bez udziału Europy, ale Europa również nie ma historii bez Ukrainy. Ukraina nie ma przyszłości bez Europy, a Europa nie ma przyszłości bez Ukrainy. Przez wieki, historia Ukrainy związana była z punktami zwrotnymi w historii Europy. Tak jest i teraz.”

Marci Shore i Timothy Snyder są historykami, autorami ważnych książek o dziejach narodów i intelektualistach Europy Środkowej i Wschodniej. Jednocześnie oboje są żywo zaangażowani w debaty i działania dotyczące problemów współczesnego świata, dzisiaj zwłaszcza związanych z Ukrainą. Często tam podróżują, mówią po ukraińsku i współpracują z miejscowymi intelektualistami i środowiskami demokratycznymi. Tylko w ostatnich kilku miesiącach artykuły i wywiady z Timothy  Snyderem o Ukrainie ukazały się w najważniejszych mediach całego świata. W maju tego roku Timothy Snyder, wspólnie z Leonem  Wieseltierem (The New Republic), zorganizował w Kijowie konferencję „Ukraina: myśląc razem” prowadzoną wjęzykach ukraińskim, rosyjskim, niemieckim, polskim, francuskim i angielskim. „We wszystkich panelach – pisali w swoim manifeście organizatorzy - co najmniej jedna osoba, w tym ci, którzy przyjadą z Zachodu, będzie posługiwała się językiem, który nie jest jej językiem ojczystym. W ten sposób chcemy wyrazić nasz szacunek dla języka jako takiego i choćby w małym stopniu zademonstrować solidarność Ukraińców i innych, którzy mówią w wielu językach. Poprzez wyrażanie siebie w innych językach chcemy również podkreślić, że uniwersalne tematy wymagają specjalnego rodzaju wysiłku ze strony każdego z nas, pracy, która, mamy nadzieję, zostanie nagrodzona

UKRAINA: OBCA-SWOJA

Spotkanie z cyklu „Opowieści o współistnieniu”

Goście:  Marci Shore i  Timothy Snyder

Prowadzenie: Krzysztof Czyżewski

Kawiarnia „Piosenka o porcelanie”, Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie

Timothy Snyder jest amerykańskim historykiem i profesorem na Yale University. Specjalizuje się w historii nowożytnego nacjonalizmu, jak również w historii Europy Środkowej i Wschodniej. Jego pierwsza w języku polskim książka ukazała się w oficynie Pogranicza w 2006 roku –  Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569-1999. Ponadto w Polsce ukazały się: Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę (2008), Czerwony Książę (2010),Nacjonalizm, marksizm i Europa Środkowa, Biografia Kazimierza Kelles-Krauza 1872-1905 (2011), Rozważania o wieku XX (współautor: Tony Judt, 2013).  Sławę w świecie przyniosło mu tłumaczone na wiele języków dzieło Skrwawione ziemie. Europa  między Hitlerem a Stalinem (2011). W 2013 roku otrzymał prestiżową Nagrodę im. Hannah  Arendt

Marci Shore jest profesorem historii na Yale University, gdzie wykłada historię europejskiej kultury i życia intelektualnego. W Polsce ukazały się dotychczas trzy jej książki: Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem (2008, otrzymała za nią prestiżową Fraenkel Prize), Nowoczesność jako źródło cierpień (2011) oraz Smak popiołów (2011). Na język angielski przełożyła Czarne sezony  Michała Głowińskiego. Obecnie kończy książkęPhenomenological Encounters: Scenes from Central Europe.

Timothy Snyder i Marci Shore - spotkanie ze studentami Szkoły Pogranicza

Spotkanie z Marci Shore i Timothym Snyderem "UKRAINA: OBCA - SWOJA" / 7 lipca 2014

UKRAINA: OBCA - SWOJA [FOTO]