Międzynarodowe Centrum Dialogu


logo Międzynarodowe Centrum Dialogu Krasnogruda

Od początku patronat nad inicjatywą powołania Centrum przyjął Czesław Miłosz. Dwór w Krasnogrudzie, położony tuż przy granicy polsko-litewskiej, w bliskim sąsiedztwie Sejn, tradycją rodzinną powiązany jest z rodem Miłoszów. Idealnie nadaje się na siedzibę Centrum, którego działalność skoncentrowana będzie na wielokulturowym dziedzictwie Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz nowym jego odczytaniu w kontekście jednoczącej się Europy.

Biuro Fundacji Pogranicze znajduje się w budynku Oficyny dworskiej, pod adresem:

Krasnogruda 14, 16-500 Sejny
tel. +48 87 565 03 69

Godziny otwarcia:
poniedziałek–piątek
9.00-16.00

Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie

Wystawa we Dworze

MIŁOSZ | SZUKANIE OJCZYZNY 

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–16.00

W sobotę i niedzielę grupy i osoby indywidualne będą przyjmowane po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

kontakt: Bożena Bartosiewicz, tel. 603 123 743
(mail: bozena.bartosiewicz@pogranicze.sejny.pl )

Projekt "Międzynarodowe Centrum Dialogu - rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego"

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism

zrealizowano z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

-

-

-