1 marca 2022 r. odbyły się zajęcia Klasy Tradycji Wielokulturowych

Romowie/Cyganie, Klasa Tradycji Wielokulturowych, 1 marca 2022

Kolejna lekcja Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza dotyczyła Romów/Cyganów, poprowadziła ją Bożena Szroeder.

1 marca w godz. 8.00 – 11.00 odbyły się warsztaty dla Klasy Tradycji Wielokulturowych - kl IV a Spsejny - na temat historii i kultury Cyganów/Romów. Opowieść o przybyciu do Polski i trasie wędrówek z Indii, o zwyczajach, kodeksie obyczajowym i kulturze, tradycyjnych zawodach, magii cygańskej. Osobna opowieść dotyczyła pisarza Jerzego Ficowskiego i jego przyjaźni z poetką Bronisławą Wajs - Papuszą.

Warsztatom towarzyszyła prezentacja filmów opowiadających o Cyganach/Romach z Filmowej Kolekcji Bajek i Opowieści Pogranicza - "O Cyganie i czerwonym wężu", "O wędrowaniu", „Strachy”.

II część lekcji- to spotkanie z artystą Wiesławem Szumińskim - to warsztaty artystyczne - wyklejane plasteliną obrazy z symboliką związana z życiem Romów.