MULTIMEDIA

Misterium Mostu 2023 / Містерія Mоста 2023

Krasnogruda 2023

Maksym Krywcow - * * * [Moja głowa toczy się od smugi drzew...], wiersz z tomu "Talk-show Wojna"

Krasnogruda, 24 lutego 2024

Pauzy w milczeniu. Spotkanie autorskie wokół współczesnej poezji litewskiej w Warszawie

Warszawa, 2023