łza klauna

Łza klauna

łza klauna jest art-bookiem powstałym w oparciu o tytułowy wiersz Krzysztofa Czyżewskiego, specjalnie dla niej stworzone akwaforty Hałyny Dudar i Wiesława Szumińskiego oraz opracowanie graficzne Nadiji Wełyczko. Książka zawiera przekłady wiersza na siedemnaście języków świata.

Jest owocem współpracy w ramach programu Pogranicze/Ukraina i rezydencji artystycznych w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie.

Książkę można nabyć poprzez darowiznę na rzecz twórców kultury z Ukrainy. Wystarczy wpłacić na specjalnie w tym celu utworzone konto sumę 50 zł + (czyli kwotę według uznania, nie mniejszą niż pięćdziesiąt złotych). Darowizna przekazana zostanie na wsparcie programów stypendialnych i rezydencyjnych, a także na publikacje kolejnych tomów wierszy z Biblioteki Poezji Ukrainy „W obliczu wojny”.

Przelew z dopiskiem „Darowizna na wsparcie twórców z Ukrainy” na konto Fundacji Pogranicze: 92 1240 5891 1111 0010 4401 1913.

(EUR) PL26124058911978001052340366 BIC/SWIFT: PKOPPLPW

Płatność PayPal: https://www.pogranicze.sejny.pl/en/payment/

Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres:

zuzanna@pogranicze.sejny.pl

W treści maila prosimy o podanie:

  1. tytułu, który chcieliby Państwo otrzymać
  2. adresu do wysyłki książek
  3. ilości egzemplarzy (w przypadku wpłaty większej kwoty)