Z sejneńskiego kufra. Tkanina podbierana

W ramach planowanego projektu zostanie zorganizowana nauka tkania na starych tradycyjnych, zabytkowych krosnach ludowych. Uczestnicy projektu poznawać i uczyć się będą zapomnianej już techniki wybieranej, wielonicelnicowej tzw. Perebory. Celem jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności tradycyjnego tkania na krosnach grupie projektowej. Podsumowaniem będzie pokaz powstałych prac oraz filmowej dokumentacji projektu. Mistrzynią będzie Irena Ignaciuk pracująca do dziś na krośnie artystka ludowa, która ma w swoim dorobku wiele wykonanych dzieł tkackich: gobelinów ręczników, mniejszych form tkackich wykonanych w różnych technikach istniejących kiedyś w regionie a dziś nazywanych tkaninami unikatowymi. Uczniami jej zaś będzie mała wielopokoleniowa grupa uczestników pracowni tkackiej Pogranicza złożona z młodzieży i seniorów. Do projektu zaproszeni będą także artyści plastyki, filmu, fotografii.

Projekt autorstwa Urszuli Wasilewskiej otrzymał dotację od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w priorytecie Kultura Ludowa, którym zarządza Departament Narodowych Instytucji Kultury.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie pomiędzy Fundacją Pogranicze a Ośrodekiem "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów".