Krzysztof Czyżewski w Szczecinie - Odświętność: Kultura na co dzień czy od święta?

Willa Lentza

3 października 2023 - Willa Lentza w Szczecinie godzina 17.00 Krzysztof Czyżewski gościem debaty WARTOŚCI W KULTURZE. Czym jest święto w kulturze? Etyka i praktyka kultury. Odświętność: kultura na co dzień czy od święta?

„Etyka i praktyka kultury” to cykl spotkań w ramach projektu „Wartości w kulturze”, realizowanego przez Willę Lentza.Przyświeca im idea krytycznej refleksji nad kulturą współczesną, zdiagnozowania przyczyn jej kryzysu i określenia wyzwań, przed jakimi stawia ją przyszłość świata. Nasilają się wojny kulturowe, pogłębia atomizacja życia i pauperyzacja kultury, kryzys klimatyczny i pandemie coraz realniej zagrażają życiu. Jakiej kultury potrzebujemy w obliczu tych zagrożeń? Jakie szanse dla odrodzenia kultury i tworzenia jej nowych form niesie nam zmieniająca się rzeczywistość?

Spotkanie czwarte:
Odświętność: Kultura na co dzień czy od święta?
Wykład i rozmowa Krzysztofa Czyżewskiego.
Zapraszamy serdecznie.
Wstęp wolny.

Willa Lentza