Spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim w Willi Lentza w Szczecinie

6 lutego 2023 - Spotkanie w Szczecinie z Krzysztofem Czyżewskim

6 lutego 2023 - Etyka i praktyka kultury. Solidarność: kultura wolności czy solidarności?. W cyklu "Wartości w kulturze" wykład i rozmowa z Krzysztofem Czyżewskim. Prowadzenie Tomasz Dostatni op. / Dominikanin. Willa Lentza w Szczecinie.


ETYKA I PRAKTYKA KULTURY
solidarność – pokój – piękno – odświętność

  1. Spotkanie pierwsze: Solidarność: Kultura wolności czy solidarności?
  2. Pokój: Kultura pokoju czy zwycięstwa?
  3. Piękno: Kultura piękna czy dobra i prawdy?
  4. Odświętność: Kultura na co dzień czy od święta?

„Etyka i praktyka kultury” to cykl spotkań w ramach programu „Wartości w kulturze”, realizowanego przez Willę Lentza. Przyświeca im idea krytycznej refleksji nad kulturą współczesną, zdiagnozowania przyczyn jej kryzysu i określenia wyzwań, przed jakimi stawia ją przyszłość świata. Nasilają się wojny kulturowe, pogłębia atomizacja życia i pauperyzacja kultury, kryzys klimatyczny i pandemie coraz realniej zagrażają życiu. Jakiej kultury potrzebujemy w obliczu tych zagrożeń? Jakie szanse dla odrodzenia kultury i tworzenia jej nowych form niesie nam zmieniająca się rzeczywistość?

6 lutego 2023 - Spotkanie w Szczecinie z Krzysztofem Czyżewskim

Spotkania zogniskowane wokół czterech wartości: solidarność, pokój, piękno i odświętność. Refleksja nad ich odczytaniem w kontekście kulturowym skupi się na rozdzieleniu czy wręcz przeciwstawieniu ich innym wartościom, które dokonało się w epoce nowoczesności, oraz na pytaniu na ile możliwe jest ich ponowne scalenie: wolności z solidarnością, pokoju z pokonaniem przemocy, piękna z dobrem i prawdą, święta z rytuałami codzienności. Od odbudowania współzależności między tymi wartościami zależeć będzie szansa na tworzenie nowego, kontr-kulturowego w odniesieniu do obecnego mainstreamu, paradygmatu kultury. Rozważaniom nad wyzwaniami stojącymi przed kulturą w wymiarze etyczno-filozoficznym, towarzyszyć będą próby odpowiedzi na pytanie jak realizować je w praktyce, czyli – innymi słowy – jak nowa etyka kultury może wpłynąć na innowacyjność praktyk kulturowych.

Willa Lentza w Szczecinie