Casus Brema - recenzja książki na stronie sztukater.pl

Dragan Velikić, Casus Brema

Recenzja książki "Casus Brema" Dragana Velikicia na stronie sztukater.pl.

„Co przez to rozumiesz: wysunąć szufladę jednego jedynego dnia?”

Oto opowieść pisana obrazami, oglądamy je niczym w fotoplastykonie, jeden po drugim, za każdym razem nieco zmieniając perspektywę. To fotografie w ramach. Ramy wciąż te same, ale ich zawartość różni się w zależności od oglądającego, od jego nastroju i od kilku jeszcze zmiennych. Ta sama Brema może być zarazem Bremą zupełnie inną. W naszej historii każdy z obrazów dotyczy w jakiś sposób rodziny Bazarovów, albo bezpośrednio, albo też poprzez luźne związki dane miejsca wpłynęły jakoś na jej koleje losu.

Cała recenzja na stronie sztukater.pl

Kup książkę w naszej internetowej księgarni