Ołena Ruda

Ołena Ruda, fot. Tetiana Tyszczuk

Ołena Ruda

Олена Руда

Пишу вірші, есеї та статті про культуру. Живу в Харкові. Маю філологічну освіту. Працюю з дитячою літературою: організовую для дітей книжкові події, координую резиденцію для дитячих письменників «Слово» (проєкт Харківського літературного музею), редагую книжки для дітей і книжки про виховання дітей, проводжу для дітей заняття зі сторітелінгу та уважного читання. Цьогоріч також мала вперше відбирати дитячі книжки для бібліотек (програма Українського інституту книги). Досліджую українську польськомовну поезію 17 ст., перекладаю зі старопольської вірші Лазаря Барановича. Також зараз здобуваю ступінь магістра полоністики в Хмельницькому національному університеті. 

Ołena Ruda

Piszę wiersze, eseje, artykuły o kulturze. Mieszkam w Charkowie. Mam wykształcenie filologiczne (ukrainistyka). Pracuję z literaturą dziecięcą: prowadzę dla dzieci czytania wrażeniowe, warsztaty storytelingu, koordynuję rezydencję dla pisarzy dziecięcych “Słowo” (project Muzeum Literackiego w Charkowie), redaguję książki dla dzieci i książki o wychowaniu dzieci. W tym roku miałam po raz pierwszy sporządzić listę książek na rzecz bibliotek dla dzieci (razem z innymi ekspertami Ukraińskiego Instytutu Książki). Badam ukraińską polskojęzyczną poezję XVII wieku, tłumaczę ze staropolskiego wiersze Łazarza Baranowicza. Także teraz studiuję polonistykę na Uniwersytecie Chmielnickim.

Rezydentka programu Pogranicze / Ukraina.

Czas rezydencji: 25 marca – 1 maja, Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie.