Czytamy wiersze z Biblioteki Poezji Ukrainy w Świetlicy Krytyki Politycznej w Cieszynie

Czytamy wiersze w Cieszynie

24 lutego 2023, godz. 19.00 - Świetlica Krytyki Politycznej w Cieszynie, ul. Przykopa 20

“Cicho, serce moje,
zamknij się,
zamrzyj,
teraz nie czas.”

24 lutego spotkamy się w Świetlicy Krytyki Politycznej, żeby razem czytać poezję ukraińską.

Wiersze, pisane w latach 2014-2022, pochodzą z pierwszej serii dziesięciu tomików pt. “W obliczu wojny” wydanej latem ubiegłego roku przez Fundację “Pogranicze” z Sejn/Krasnogrudy i lwowskie wydawnictwo ”Dżezwa”. Każdy tom to utwory jednego poety/poetki w oryginale i w polskim tłumaczeniu. Na spotkaniu przeczytamy wybrane wiersze Hałyny Kruk, Wołodymyra Bynio, Kateryny Michalicyny, Juliji Musakowskiej, Walerija Puzika. Będziemy je czytać w obu językach, wspólnie.

Serdecznie Was zapraszamy, dołączcie!

Świetlica Krytyki Politycznej w Cieszynie, ul. Przykopa 20, godz. 19:00.

fot. Rafał Soliński

Тихо, серце моє,
заткнися,
завмри,
зараз не час

24 лютого ми зустрінемося в Світлиці політичної критики, щоб разом почитати українську поезію.

Вірші, написані в 2014-2022 роках, походять з першої серії з десяти томів під назвою «Перед лицем війни», виданий минулого літа фундацією «Pogranicze» із Сейн / Красногруди та львівським видавництвом «Джезва». Кожен том складається з творів одного поета в оригіналі та польському перекладі. На зустрічі прочитаємо вибрані вірші Галини Крук, Володимира Биньо, Катерини Міхаліцини, Юлії Мусаковської, Валерія Пузік. Читатимемо українською та польською мовами.

Щиро запрошуємо до нас!

Світлиця політичної критики в Цешині, вул. Пшикопа 20, год 19:00

фото Рафала Солінського